สาธิตปฐมวัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

"เรียนรู้อย่างมีชีวิตชีวา พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ"
  ด้วยการเรียนการสอนแบบไฮสโคป (HighScope)

พิเศษ! สมัครภายใน 10 เมษายนนี้

ยกเว้นค่าแรกเข้า 5,000 บาททุกระดับชั้น  พร้อมรับส่วนลด 10 % ค่าเทอมเทอมแรก (เตรียมอนุบาลและอนุบาล 1) 

หรือ ส่วนลด 30% ค่าเทอมเทอมแรก (อนุบาล 2 และอนุบาล 3) รีบมาสมัครกันนะคะ!


ใบสมัครภาคฤดูร้อน (SUMMER)

Scroll to top