calendar

ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2562

วันที่

วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.2562
วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2562
วันอังคารที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2562
วันพุธที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ.2562
วันจันทร์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2562
วันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2562
“วันจันทร์ที่ 16 – วันศุกร์ที่ 27
กรกฎาคม พ.ศ.2562″
วันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ.2562

วันหยุด/วันสำคัญ

เปิดภาคเรียนที่ 1
หยุดชดเชยวันวิสาขบูชา
หยุดวันอาสาฬหบูชา
หยุดวันเข้าพรรษา
“หยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร”
“หยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร”
รายงานผลพัฒนาการเด็ก (ผู้ปกครองพบคุณครู)
ปิดภาคเรียนที่ 1 (มาเรียนวันสุดท้าย)

ปิดภาคเรียน 5 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2562

วันที่

วันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
วันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2562
วันอังคารที่ 10 ธันวาคม พ.ศ.2562
วันอังคารที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2562
วันพุธที่ 1 มกราคม พ.ศ.2563
วันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

วันหยุด/วันสำคัญ

เปิดภาคเรียนที่ 2
“หยุดวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร “
หยุดวันพระราชทานรัฐธรรมนูญ
หยุดวันสิ้นปี
หยุดวันขึ้นปีใหม่
หยุดชดเชยวันมาฆบูชา
ปิดภาคเรียนที่ 2 (มาเรียนวันสุดท้าย)

หมายเหตุ: วันหยุดอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามประกาศของมหาวิทยาลัย ซึ่งโรงเรียนจะประกาศให้ทราบในแต่ละครั้งค่ะ

** สามารถสมัครเรียนได้ตลอดปีการศึกษา 2562 **