ติดต่อเรา

ท่านที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
โรงเรียนสาธิตปฐมวัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
อาคาร 17 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
126/1 ซอยวิภาวดีรังสิต 2 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์: 06-4774-8599, 0-2697-6673
อีเมล: [email protected]

สาธิตปฐมวัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรตามแนวทางของไรซ์ไทยแลนด์ ติดตามได้ที่ http://riece.org/